Οι εκπαιδευτικοί μας

ΤΑΞΕΙΣ:

ΤΜΗΜΑ Α’1:                                                                                                                               ΤΜΗΜΑ Α’2:

ΑΘΗΝΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ                                                                                                 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ             

ΤΜΗΜΑ Β’1:                                                                                                                               ΤΜΗΜΑ Β’2:

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ                                                                                                ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΟΥ’Ι’ΜΕΛΗ

ΤΜΗΜΑ Γ’1:                                                                                                                                ΤΜΗΜΑ Γ’2:

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ                                                                                                    ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΜΗΜΑ Δ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ε’1:                                                                                                                             ΤΜΗΜΑ Ε’2:

ΑΘΗΝΑ ΣΟΦΙΚΙΤΟΥ                                                                                                           ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΤ’1:                                                                                                                          ΤΜΗΜΑ ΣΤ’2:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ                                                                              ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ